Nivågivare

Med en nivågivare mäter man nivå eller mängd vätska i exempelvis rör, behållare eller andra system. Nivågivare används både i slutna och i öppna system. Det finns nivågivare enligt flera olika tekniker så som dränkbara, inskruvade tryckgivare, flottörgivare och ultraljudsgivare. Det som mäts/detekteras med hjälp av en nivågivare kan vara både vätska och den typen av fasta material som i vissa fall ”beter sig” som vätskor, så som sand, grus med mera. Man kan både mäta en kontinuerlig nivå och punktnivå (point level) med en nivågivare. Vissa nivågivare använder ett flöde av gas för att på sätt mäta det hydrostatiska trycket medan andra typer av nivågivare använder sig av radiofrekvenser, elektrisk ledningsförmåga etcetera. Att mäta kontinuerlig nivå innebär att man mäter vid upprepade tillfällen och i vissa fall kan man samköra flera punkter samtidigt. När det kommer till att mäta punktnivå handlar det istället om att nivågivaren avger en signal när en viss nivå har uppnåtts vid ett enstaka tillfälle. Denna typ av sensorer används ofta för att övervaka den typen av behållare som är svårtillgängliga för en arbetstagare. Exempelvis är det ofta så att man använder en nivågivare om det handlar om en stor och hög tank innehållande exempelvis vätskan vatten. Där mäter en givare enkelt av data som sedan förmedlas till arbetaren på golvet utan att arbetaren själv behöver klättra upp på höga höjder för att mäta detsamma. Idag finns det väldigt avancerade nivågivare där data direkt överförs till mobila enheter, eller till andra typer av övervakningssystem för att det ska bli så smidigt och korrekt som möjligt att avläsa den data man behöver samla in    

Med en bra nivågivare så kan man enkelt och korrekt få svar på variationer i vätskenivån

Ofta är det på et viset att nivågivare är kopplade till någon form av system som kommunicerar förändringar till en tekniker av något slag. På detta sätt kan man snabbt göra någonting om ett problem uppstår och man detekterar farliga nivåer av vätska i ett system. Ofta används ett larm så att arbetare och tekniker på plats som är i fara blir varnade snabbt. Med en givare kan du på ett enkelt sätt mäta nivån även i så kallade aggressiva vätskor som exempelvis syror och liknande vätskor. Det finns med andra ord nivågivare som passar för många olika typer av användningsområden. Dricksvatten, olja, havsvatten, saltvatten, avloppsvatten och bränsle är andra användningsområden där våra nivågivare passar. Det viktiga är att man vet vad man ska använda sin nivågivare till, alltså vilket typ av flytande media som ska mätas. Det finns ju både lättflytande och trögflytande media, så ta reda på vilken typ av nivågivare som lämpar sig bäst för det du ska använda den till.   Innan du köper en nivågivare är det därför av vikt att du reda på så mycket som möjligt om vad den ska användas till då vissa lämpar sig bättre än vad andra gör för olika typer av mätning. Olika faktorer som påverkar resultatet av din mätning är exempelvis mätområde, kemi, rörelser, vibrationer, viskositet med mera. Denna typ av faktorer bör räknas in för att man ska nå det bästa resultatet. Se till så att du väljer rätt nivågivare för den typ av vätska som du ska mäta, så att du får ut det mesta möjliga av din nivågivare. Är du osäker så kan du alltid kontakta oss, så hjälper vi dig! Vid frågor om vilken typ av givare som passar för just dig och för dina behov så är du alltid lika välkommen att kontakta oss här på Wallox. Du når vår kundtjänst via info@wallox.se eller via telefon 040-15 25 25.
Shop
0 items Cart
My account

OFFERTFÖRFRÅGAN